คอร์สเรียนทั้งหมด

1403 เฉลยข้อสอบจริง A-level 64-65-66
คอร์สเฉลยข้อสอบจริง A-level สังคมศึกษา 150 ข้อ ครบทุกข้อ ในคอร์สจะมี 2 ส่วน 1. ส่วนของคอร์สวิดีโอจะเป็นชีทเรียงข้อสอบเป็นเรื่องๆ ตามสาระ ทั้ง 5 สาระ เพราะเวลาครูเฉลยข้อสอบจะแทรกเนื้อหาสรุปไปด้วย สอนส่วนที่ยากไปด้วย เนื้อหาจะเป็นเป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน ไม่สับสนข้ามไปมา น้องที่ลองทำข้อสอบทีละชุดตามข้อ 2 แล้ว สามารถมาเจาะเรียนลึกๆ ส่วนที่ผิดเยอะๆ ได้ 2. มีข้อสอบจริง A-level 2566, 2565 และข้อสอบวิชาสามัญ 2564 พร้อมเฉลยหยาบ เพื่อน้องๆ สามารถนำมาทำข้อสอบเป็นชุดแล้ว ดูคะแนนของตัวเองได้ว่าอยู่ประมาณเท่าไหร่จะได้พัฒนาต่อไป