ผู้สอน > ครูเบียร์ กันต์ธีระแสงธรรมวรคุณ

ครูเบียร์ กันต์ธีระแสงธรรมวรคุณ

การศึกษา

ครูเบียร์ จบการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) วิชาเอกสังคมศึกษาขั้นสูง สาขาวิชามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ ภาควิชามัธยมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทำงาน

สอนสด สถาบัน GET สยามสแควร์ ซอย 8 : ติวเข้าเตรียมอุดมฯ ติววิชาสามัญเข้ามหาวิทยาลัย ติวเข้า ม.1 สาธิตปทุมวันฯ คอร์ส PRIVATE สถาบัน UTT กว่า 40 สาขา สอนสถาบัน The ACT. จ.ขอนแก่น ติวโควตา ม.ขอนแก่น, แพทย์ ม.ขอนแก่น ติวมาม่า (สหพัฒน์) ครั้งที่ 18 (2558) ที่ ม.เชียงใหม่ และ ม.สงขลานครินทร์

อื่นๆ

ใบประกอบวิชาชีพครู เลขที่ 63109000350023