รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
100 hour
อายุคอร์สเรียน
6 เดือน
ฟรีหนังสือเรียน

เกี่ยวกับเรา

Profile

ครูเบียร์ กันต์ธีระ แสงธรรมวรคุณ

ประวัติการศึกษา

-ครูเบียร์ จบการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) วิชาเอกสังคมศึกษาขั้นสูง สาขาวิชามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ ภาควิชามัธยมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-ได้เรียนควบคู่ และจบการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกประวัติศาสตร์ วิชาโทรัฐศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-ใบประกอบวิชาชีพครู เลขที่ 63109000350023


ประสบการณ์การสอน

-ได้รับรางวัลครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น Private School Teacher Award 2019 จากกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

-เป็นผู้สอนโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย (มาม่าเนชั่น) ปี 2558 – 2559 ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

-เป็นอาจารย์สังกัดสถาบันดิไอเดียล The ideal ในระบบการเรียน Private กว่า 40 สาขาทั่วประเทศ และมีคอร์สสอนสดที่สถาบันดิไอเดียล สาขานครศรีธรรมราช

-ปัจจุบันสอนวิชาสังคมศึกษา เน้นเข้า ร.ร. เตรียมอุดมศึกษา ที่สถาบัน Excellent อาคารสยามกิตติ์ ชั้น G สยามสแควร์ และสถาบัน Phenomenal Education อาคารวรรณสรณ์ ชั้น 10 พญาไท

-เคยสอนวิชาสังคมศึกษา ที่สถาบัน GET โรงเรียนปริทรรศน์ศึกษา สยามสแควร์ ซอย 8 และซอย 9 ตั้งแต่ พ.ศ. 2549-2560 และสาขา UTT ทุกสาขาในประเทศไทย นำทีมโดย อ.สำราญ พฤกษ์สุนทร ตั้งแต่ พ.ศ. 2551

-เคยสอนสังคมศึกษาให้หลายสถาบัน อาทิ The ACT จ.ขอนแก่น, โครงการบัณฑิตน้อยแบงคอก, เติมเต็มความรู้, The Tutor DD, Perfect, ไลเซี่ยม จ.เชียงใหม่

-อาจารย์พิเศษ ติวสังคม O-net ร.ร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ, ร.ร.สตรีวิทยา, ร.ร.เทพศิรินทร์, ร.ร.อัสสัมชัญศึกษา, ร.ร.มักกะสัน, ร.ร.ธิดานุเคราะห์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

-วิทยาการบรรยายเทคนิคการสอนสังคม ให้ครู กลุ่มโรงเรียนในจังหวัดนครพนมและมุกดาหาร, กลุ่มโรงเรียนสวนเทพรัตน์ทีปไท้ จ.ปทุมธานี

-อาจารย์รับเชิญ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชนบท จ.ปราจีนบุรี และระยอง

-ติวสังคมศึกษา โครงการติดแพทย์ 100% (หยาดเพชร) สถาบัน The ACT จ.ขอนแก่น

-ครูสอนนักเรียนพิการทางสายตา เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ที่ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

-ร.ร.ที่เคยไปติวรับเชิญพิเศษ ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 อาทิ เบญจมราชูทิศ (นครศรีธรรมราช) กัลยาณีศรีธรรมราช ปราจีนราษฎรอำรุง สะอาดเผดิมวิทยา สกลราชวิทยานุกูล ธาตุนารายณ์วิทยา สตรีอ่างทอง ธิดานุเคราะห์ มุกดาหาร บ้านแพงพิทยาคม ธาตุพนม ปลาปากวิทยาคม อุเทนพัฒนา โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา เรณูนครวิทยานุกูล นางรอง สวนกุหลาบวิทยาลัย สตรีวิทยา สายน้ำผึ้ง ชัยภูมิภักดีชุมพล ศรีบุนยานนท์ วัดเขมาภิรตาราม เทพศิรินทร์นนทบุรี เทพศิรินทร์ร่มเกล้า อัสสัมชัญธนบุรี อัสสัมชัญศรีราชา อัสสัมชัญอุบลราชธานี อัสสัมชัญโคราช อัสสัมชัญระยอง สุรนารีวิทยาคม สตรีนครสวรรค์ วัดนวลนรดิษฐ์ สตรีวัดอัปสรสวรรค์ ปทุมธานี สวนกุหลาบปทุมธานี สวนกุหลาบรังสิต สวนกุหลาบสมุทรปราการ อิสลามวิทยาลัย ยอแซฟอุปถัมภ์ เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สระบุรีวิทยาคม เสาไห้วิมลวิทยานุกูล วัดบวรนิเวศ วัดเบญจมบพิตร สีกัน(ดอนเมือง) อู่ทอง(สุพรรณบุรี) ชัยนาทพิทยาคม ปัญญาวรคุณ จุฬาภรณ์ชลบุรี ชลกัลยานุกูล จุฬาภรณ์พิษณุโลก เตรียมอุดมศึกษาพิษณุโลก สตรีวัดระฆัง สตรีศรีสุริโยทัย สันติราษฎร์วิทยาลัย มัธยมวัดด่านสำโรง กรรสูตวิทยาลัย ปทุมเทพวิทยาคาร อนุกูลนารี กาฬสินธุ์พิทยาสรรค์ กาญจนาภิเษก (จ.กระบี่ จ.เพชรบูรณ์ จ.ชัยภูมิ) สุโขทัยพิทยาคม ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ตากพิทยาคม รักษ์วิทยา สภาราชินี สุระวิทยาคาร กำแพง (ศรีสะเกษ) อุดรพิชัยรักษ์พิทยา จอมสุรางค์อุปถัมภ์ ภปร.ราชวิทยาลัย อุดรพิชัยรักษ์ อยุธยาวิทยาลัย กนกศิลป์พิทยาคม ภัทรบพิตร ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา ผักไห่ (สุทธาประมุข) บางไทรวิทยา รุ่งอรุณ (ปากช่อง) อัสสัมชัญคอนแวนต์ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เซนต์โยเซฟบางนา บ้านนา “นายกพิทยากร” บางปะกอก

-วิทยากรพิเศษโครงการติวสังคมศึกษาเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ.พิจิตร จ.ศรีสะเกษ จ.ขอนแก่น จ.ระยอง จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ภูเก็ต จ.นครราชสีมา จ.อุทัยธานี

-ฝึกสอน ร.ร.สาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายมัธยม) ปีการศึกษา 2547

1213 สังคม ม.1 เล่ม 3 ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองฯ

เรียนออนไลน์

วิชาประวัติศาสตร์


สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม

2,800 บาท
100 ชั่วโมง ใน 6 เดือน